Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ

Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ s-a nevoit în veacul al XIV-lea, mai întâi ca sihastru pe valea pârâului Râmeţ din Munţii Apuseni şi apoi ca egumen al Mânăstirii Râmeţ din judeţul Alba. Pe peretele bisericii de la Râmeţ, perete care desparte naosul de pronaos, se află următoarea inscpriţie: „Scris-am eu mult greşitul robul lui Dumnezeu Mihul zugravul de la Crişul Alb în timpul Arhiepiscopului Ghelasie, anul 1377, 2 iulie, în zilele regelui Ludovic”. Această inscripţie este prima menţiune a unui întâistătător ortodox al Transilvaniei în istoria Bisericii noastre.

Potrivit tradiţiei Sfântul Ierarh Ghelasie avea doisprezece ucenici cu care împreuna se ruga, postea şi săvârşea sfintele slujbe. Nu mânca decât sâmbăta şi duminica, iar în celelalte zile se hrănea doar cu Sfintele Taine.

Sfântul Ghelasie era atât părintele sihaştrilor din Munţii Apuseni, cât şi al sătenilor din Ţara Moţilor. Mulţi din cei stăpâniţi de duhurile necurate, au primit vindecare prin rugăciunile sale.

La trecerea sa la cele veşnice, trupul sau a fost îngropat lângă vechea biserică a Mânăstirii Râmeţ. Cu timpul a devenit necunoscut locul în care a fost înmormântat.

Moaştele sale au fost scoase la iveala în anul 1925, când, în urma unei ploi torenţiale, a fost văzut un cap de om care a înconjurat de trei ori vechea biserică a Mânăstirii Rameţ şi s-a oprit lângă sfântul altar. Alte două capete au fost scoase la suprafaţă de ape. Capetele au fost îngropate în partea dreaptă a vechii biserici. S-a purces la dezgroparea lor după ce călugării au văzut că zăpada se topea în fiecare an deasupra locului în care au fost puse capetele. Capul Sfântului Ghelasie a fost identificat după ce o femeie bolnavă de epilepsie s-a vindecat după ce s-a atins de el.

Pe 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât canonizarea oficială a Sfântului Ghelasie şi trecerea numelui său în calendarul ortodox. Canonizarea solemnă s-a săvârşit la Râmeţ la 29 iunie 1992. Pomenirea Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ se va face la 30 iunie.

Rugăciune către Sfântul Ierarh Ghelasie:

Către tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, înălţându-ne gândurile, cu umilinţă şi cu căldură te rugăm: caută din înălţimea plină de slavă a cerului şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorările noastre. Şi roagă pe Stăpânul şi Dumnezeul nostru cel ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu ştiinţă şi cu neştiinţă, le săvârşim neîncetat, ca şi pentru puţina noastră dragoste faţă de El şi faţă de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv şi iertător şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea. Fii povăţuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii, pentru ca, urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne învrednicim de darurile Sale şi trecând din această viaţă, să ne bucurăm împreună cu tine şi cu toţi cei bineplacuţi din veac ai Domnului, de Impărăţia cea nesfârşită a cerurilor, ca acolo, înconjuraţi de cetele îngerilor, să aducem mărire, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit, în vecii vecilor, Amin.

(Material preluat de la: CreştinOrtodox.ro)