Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț

Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț s-a nevoit în veacul al XIV-lea, mai întâi ca sihastru pe valea pârâului Râmeț din Munții Apuseni și apoi ca egumen al Mânăstirii Râmeț din județul Alba. Pe peretele bisericii de la Râmeț, perete care desparte naosul de pronaos, se află următoarea inscpriție: "Scris-am eu mult greșitul robul lui Dumnezeu Mihul zugravul de la Crișul Alb în timpul Arhiepiscopului Ghelasie, anul 1377, 2 iulie, în zilele regelui Ludovic". Această inscripție este prima mențiune a unui întâistătător ortodox al Transilvaniei în istoria Bisericii noastre.

Potrivit tradiției Sfântul Ierarh Ghelasie avea doisprezece ucenici cu care împreuna se ruga, postea și săvârșea sfintele slujbe. Nu mânca decât sâmbăta și duminica, iar în celelalte zile se hrănea doar cu Sfintele Taine.

Sfântul Ghelasie era atât părintele sihaștrilor din Munții Apuseni, cât și al sătenilor din Țara Moților. Mulți din cei stăpâniți de duhurile necurate, au primit vindecare prin rugăciunile sale.

La trecerea sa la cele veșnice, trupul sau a fost îngropat lângă vechea biserică a Mânăstirii Râmeț. Cu timpul a devenit necunoscut locul în care a fost înmormântat.

Moaștele sale au fost scoase la iveala în anul 1925, când, în urma unei ploi torențiale, a fost văzut un cap de om care a înconjurat de trei ori vechea biserică a Mânăstirii Rameț și s-a oprit lângă sfântul altar. Alte două capete au fost scoase la suprafață de ape. Capetele au fost îngropate în partea dreaptă a vechii biserici. S-a purces la dezgroparea lor după ce călugării au văzut că zăpada se topea în fiecare an deasupra locului în care au fost puse capetele. Capul Sfântului Ghelasie a fost identificat după ce o femeie bolnavă de epilepsie s-a vindecat după ce s-a atins de el.

Pe 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât canonizarea oficială a Sfântului Ghelasie și trecerea numelui său în calendarul ortodox. Canonizarea solemnă s-a săvârșit la Râmeț la 29 iunie 1992. Pomenirea Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț se va face la 30 iunie.

Rugăciune către Sfântul Ierarh Ghelasie:

Către tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, înălțându-ne gândurile, cu umilință și cu căldură te rugăm: caută din înălțimea plină de slavă a cerului și te milostivește de suferințele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile și strâmtorările noastre. Și roagă pe Stăpânul și Dumnezeul nostru cel ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu știință și cu neștiință, le săvârșim neîncetat, ca și pentru puțina noastră dragoste față de El și față de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv și iertător și să îndepărteze de la noi toată suferința și durerea. Fii povățuitorul și îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieții, pentru ca, urmând pilda credinței și a dragostei tale față de Hristos, să ne învrednicim de darurile Sale și trecând din această viață, să ne bucurăm împreună cu tine și cu toți cei bineplacuți din veac ai Domnului, de Impărăția cea nesfârșită a cerurilor, ca acolo, înconjurați de cetele îngerilor, să aducem mărire, cinste și închinăciune lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit, în vecii vecilor, Amin.

(Material preluat de la: CreștinOrtodox.ro)